Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın sermaye artırımı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş’nin sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle denildi:

”Bankamızın esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulumuzun 09.10.2020 tarih ve 2020-16-01/198 sayılı kararı ile 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayemizin 750.000.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 850.000.000 TL’den 1.600.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.11.2020 tarih ve 74/1432 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda, nakit olarak artırılan 750.000.000 TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere 1.600.000.000 TL çıkarılmış sermayemizi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni maddesinin onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.