Trabzonspor’da yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’de, yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 111,5143 oranında bedelli olarak 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1568 sayılı toplantısında onaylanan 25.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13297 yazı ile şirketimize bildirilmiştir. Pay sahiplerimizin ellerindeki payların yüzde 111,5143’ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 28.12.2020 ile 11.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye Halk Bankası A.Ş Trabzon Şubesi’nde Şirket adına açtırılan 771-10261294 (IBAN No: TR26 0001 2009 7710 0010 2612 94) no’lu özel hesaba yatırılacaktır. Yeni pay alma hakları kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir. Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr, şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.