Şirket haberleri

AKBNK – Bankanın Unit Investment’e kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Les Ottomans Oteli’nin, yapılan icra satışında 430 milyon TL bedel ile Banka tarafından alacağa mahsuben alındığı ve hukuki sürecin devam ettiği belirtilirken, t apunun Banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılmasının planlandığı açıklandı.

AKFGY – Şirket ve iştiraklerinin yeni yatırımlarının finansmanı, mevcut finansal borçlarının refinansmanı amacıyla 2015 yılında 3 yabancı bankadan sağladığı toplam 220 milyon euroluk 10 yıl vadeli kredi finansmanı sağlanması kapsamında yaşanan pandemi nedeniyle bankalarla mevcut borç tutarı olan 177,7 milyon euronun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

ALMAD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Genel Kurul’da da onaylandı.

ATSYH – Şirketin iştiraki Naviga Tekstil ile Markap Tekstil arasında İhracat – İmalat sözleşmesi imzalandığı, sözleşme tutarının 1,5 milyon euro olduğu açıklandı.

AYEN – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ayen Ostim tarafından,  Balıkesir Kepsut’da tesis edilen 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin devreye alınan 4 Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri’nin ardından 3 Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri’nin geçici kabulünün Bakanlık tarafından yapıldığı ve elektrik enerjisinin üretilmeye başlandığı açıklandı.

COSMO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 30 milyon TL’ye düşürülmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

CRFSA & DOKTA & SNPAM – Borsa tarafından şirketlerin başvuruları değerlendirilerek fiili dolaşımdaki pay oranlarının %5’in üzerine çıkarılma süresi 31 Mart’a kadar uzatıldığı açıklandı.

DERAS – Şirket tarafından Yenilenebilir Enerji Sektöründe yatırım olanaklarının araştırılması ve bu konuda rapor yazılması için, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yetki verildiği açıklandı.

EGPRO – Şirketin Şili’de bulunan bağlı ortaklığı Deceuninck Importadora Limitada’da mevcut 61.045.893 Şili Pezosu değerli payın, şirket hakim ortağı Deceuninck NV’ye 214.785 euroya satılmasına karar verildiği satış sonucunda 1,8 milyon TL kar edileceği açıklandı.

EGSER – Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlandığı açıklandı.

ERSU – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 180 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

FONET – Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 3 yıl süreli SBYS Sistemi ihalesinin 11,5 milyon TL bedelle kazanılması kapsamında, imza aşamasına geçildiği açıklandı.

ICBCT – Fitch ile Banka arasındaki kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

IEYHO – Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat bünyesinde gerçekleştirilen % 100 bağlı ortaklığı Işıklar Park ile Kolay Birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

INFO – Şirketin hakim ortağı ve A grubu imtiyazlı paylarının sahibi Sibel Gökalp ile Sibel Gökalp’in %99,999993 oran ile hakim ortak olduğu ve imtiyazlı paylarına da sahip olduğu Hedef Finansal Yatırımlar arasında Şirketimiz sermayesinin %30’una karşılık gelen 30.000.000 adet B grubu nama yazılı imtiyazsız payların devrine ilişkin ön protokol yapıldığı ve pay devrinin gerçekleştirilebilmesi SPK’ya izin başvurusu yapıldığı açıklandı.

ISGSY – Borsa tarafından şirket paylarına 19 Mart’a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.

MARKA – Şirketin %100 bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri’nin sermayesine %50 iştirak ettiği Semark Tekstil ile DeFacto arasında Defacto ürünlerinin satılmadığı ülkelerde 1 yıl süre ile maksimum 2 milyon dolar tutarında belirli adetteki outlet ürünlerin toptan satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MERKO – Şirket ile Gulf Sigorta arasında görülen ve yangın hasarı rücu davasında şirket aleyhine 974.686 Euro’nun Gulf Sigorta’ya ödenmesi kararına karşılık, şirket tarafından tehir-i icra talepli istinaf başvurusu için 8 milyon TL’lik teminat mektubunun QNBFB’den alınarak icra müdürlüğüne teslim edildiği açıklanması kapsamında,   kararın Şirket tarafından istinaf edileceği, Şirketçe 8 milyon TL tutarındaki teminat mektubu dosyaya ibraz edilerek icra süreci icranın geri bırakılmasına dair karara karşılık durdurulduğu açıklanırken, istinaf yargılamasının devam ettiği açıklandı.

MEGAP – Şirketin Adıyaman Pınarbaşı OSB’de örme kumaş ve tekstil imalatı konusunda faaliyete başlandığı açıklandı.

QNBFB – 119 gün vadeli 479,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ROYAL – Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi kapalı zarf usulü ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirildiği İhaleye satış şartnamesine uygun geçerli  bir katılımcının katıldığı açıklanırken, katılımcının teklifinin, TMSF fon kurulu onayına sunulacağı belirtildi.

RYGYO –

Ankara Kahramankazan’daki 13.833 m 2 ’lik depolama alanının 165 m 2 ’lik depolama alanı için ek protokol yapılarak 5 yıllığına kiraya verildiği, 5 yılda yaklaşık 120.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

İstanbul Arnavutköy’deki 3.962 m 2 ’lik deponun 719 m 2 ’lik depolama alanının 2 yıllığına kiraya verildiği, 2 yılda yaklaşık 430.000 TL gelir elde edileceği açıklandı.

SAFKR – Şirketin ticari araç üreticisi OEM ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının  satın almalarını kapsayan, 800.000 euro bedelli ve 2 Yıllık  ihracat bağlantısını kesinleştirdiği, sözleşme imzalandığı açıklanırken, teslimatların 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmasının ön görüldüğü açıklandı.

SEKFK – 68 gün vadeli 21,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SISE – Şirket portföyünde bulunan 305.315 adet ISFIN payının 1,2 milyon TL peşin bedelle Borsa İstanbul’a pay piyasasında satılmasına karar verildiği açıklandı.

TCELL – Şirketin, Ericsson AB ve Ericsson’dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu sigortası kapsamında ING Bank ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

VESTL – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla ile görünümünün teyit edildiği açıklandı.

AVHOL – Alsancak Sağlık Hizmetleri tarafından 5,65 TL fiyattan 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %50,70’e geriledi.

AVGYO – Metro Yatırım tarafından 4,19 – 4,21 TL fiyat aralığından 583.178 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,14’e yükseldi.

CRFSA & SAHOL – SAHOL tarafından 89,50 – 97,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %59,04’e geriledi.

ECILC & ECYZT – ECZYT tarafından 6,98 TL fiyattan 190.000 adet ECILC pay alınırken, ECZYT’nin ECILC’deki payı %29,69’a yükseldi.

FMIZP – Federal Mogul Powertrain Otomotiv tarafından 117,00 – 118,90 TL fiyat aralığından 39.563 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %82,20’ye geriledi.

IDGYO – İbrahim Ekşi tarafından 8,30 – 8,31 TL fiyat aralığından 63.123 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,36’ya geriledi.

IZMDC – Şahin Şirketler Grubu tarafından 10,25 – 10,84 TL fiyat aralığından 6.970.505 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

OLMIP – I.P. Contanier Holding tarafından 10,10 – 10,56 TL fiyat aralığından 475.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,93’e geriledi.

PAGYO – Sinan Aydın Aygün tarafından 6,30 – 6,54 TL fiyat aralığından 1.188.135 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,07’ye geriledi.

SANKO – Sanko Holding tarafından 8,80 – 8,90 TL fiyat aralığından 18.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %88,87’ye geriledi.

SKBNK – Samruk Kazyna tarafından 1,43 – 1,44 TL fiyat aralığından 5.000.000 adet satıl yapılırken, şirket sermayesindeki payı %15,89’a geriledi.

MERKO – Şirket sermayesi bugün 59,0 milyon TL’den %89,82 oranında olmak üzere 53,0 milyon TL azaltılarak 6,0 milyon TL’ye indirilmesine ve eş anlı olarak %1.000 oranında bedelli olarak 60 milyon TL nakden artışla 66,0 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 9,94 TL’ye denk gelmekte.

MEGAP – Şirket sermayesi bugün 26,4 milyon TL’den %43,71 oranında bedelsiz olarak 11,6 milyon TL artışla 38 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 7,8633 TL’ye denk gelmekte.

Kaynak İnnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir