Şekerbank’ta esas sözleşme değişikliği

Şekerbank T.A.Ş’de sermaye artırımı sonucunda esas sözleşmenin değiştirilmesi için girişim başlatıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaspılan açıklamada şunlar dile getirildi:

”Daha önce KAP’ta açıklandığı üzere bankamızın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması işlemi kapsamında 700.268.362,274. TL nominal değerli bölümünü halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde yeni pay alma hakkı kupon pazarında 700.268.466,26. TL’ye, 1.731.637,726. TL’lik nominal değerli kalan kısmının ise birincil piyasada 2.640.855,72. TL’ye bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmıştır. Sermaye artırımının tamamlanması üzerine bankamız yönetim kurulu 24.12.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
Anılan sermaye artış sürecinin kalan işlemlerinin tamamlanabilmesi için sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi, bankamız esas sözleşmesinin ‘Sermaye’ başlıklı 8. maddesinin belirtilen şekilde tadili ve bu konuda gerekli izinlerin alınması, gerekli işlemlerin ifa, takip ve bitirilmesi için genel müdürlüğün yetkili kılınması, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.860.000.000. TL olduğunun ve esas sözleşmenin 8. maddesinin yeni şeklinin ticaret siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.