Say Yenilebilir Enerjide, sürdürebilirlik politikası

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada,”Yönetimiz Kurulumuz tarafından kabul edilen yeni Sürdürülebilirlik Politikası, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.” denildi,

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
 

Misyon
Şirketimiz Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
sürdürülebilirlik kavramına büyük önem vermekte olup Sürdürülebilirlik Politikası Entegre
Yönetim Politikası kapsamında ve bunun hedefleri doğrultusunda şekillendirilir.
Bu çerçevede Entegre Yönetim Politikası kapsamında kabul edilen tüm dokümanlarda gerekli
olduğu ölçüde sürdürülebilirlik amaçlı hükümlere yer verilir. Gerekli görülmesi halinde bu
konulara ilişkin özel dokümanlar hazırlanarak dağıtımı yapılır.
 

Vizyon
Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Politikası aracılığıyla toplumsal, sektörel, kurumsal ve başta
çalışanları olmak üzere ilgili paydaşları açısından bireysel düzlemlerde katma değer
yaratmayı, toplumsal sorumluluk anlayışı ile mevzuat uyum çalışmalarını pekiştirmeyi
vizyonu olarak kabul eder.

İlkeler​
Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında izleyen ilkeleri benimsemiş
bulunmaktadır.

1. Şirket, Etik Kurallar’a uyuma büyük bir önem verir ve bu hususu yakından gözetim
altında tutar.
2. Şirket, yürüttüğü tüm faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde
bulundurur.
3. Şirket düşük karbon ekonomisine geçişte bilinç sahibi olmayı, yeni ürün geliştirme
süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde müşteri talepleri ve toplumsal taleplere
gerektiği şekilde karşılık vermeyi benimser.
4. Şirket çevresel ve toplumsal gelişmeleri yakından takip ederek gerekli önlemleri
almak için çaba gösterir.
5. Şirket atık üretimini asgari seviyeye çekmek ve geri kazanımdan azami seviyede
faydalanmak için gerekli önlemleri tespit eder ve alır.
6. Şirket yarattığı iş ortamının insan haklarına saygılı, iş sağlığı ve güvenliğini temin
eden, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir otam olmasına
önem verir. Şirket şantiyelerinde de aynı ortamı yaratmaya çalışır.
7. Şirket tesis ve şantiyelerinde yapı estetiğine, çevre güvenliğine ve çevreyle uyuma
önem verir. 
8. Şirket fırsat eşitliğini sağlamak için azami çabayı sarfeder. Her türlü ayrımcılık ve
kayırmacılığa karşı bir duruş sergiler. İş gücünde çeşitliliğe önem verir.
9. Şirket hem toplum hem müşteri hem de yatırımcı odaklı olarak faaliyet gösterir.
Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutar.
10. Şirket sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan
farkındalığının arttırılması amacıyla eylemlerde bulunur.
 

Yöntem

Şirket, Sürdürülebilirlik Politikası’nın hem günlük faaliyetlere hem de stratejik ve kurumsal
planlama süreçlerine entegre edilmesini temin eder.

Şirket, Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanması için gereken ve bilhassa çevrenin
korunmasına, atık üretiminin azaltılmasına, iş ve çevre güvenliğinin sağlanmasına ve yapısal
estetiğin temin edilmesine yönelik yatırımları – mevcut mali olanaklar gözetilerek –
gerçekleştirir. Şirket, bu konuda güncel teknoloji ve eğilimleri takip eder, gerekli olması
halinde uzmanlara danışır.

Gözetim ve Denetim
Şirket Yönetim Kurulu ve Komiteleri, görevleri kapsamında Sürdürülebilirlik Politikası
kapsamına giren konularda gözetim ve denetim yapar.
Şirket Yönetim Kurulu gerekli olması halinde gözetim ve denetim için dış kaynaklardan
hizmet alabilir.

Kişisel Verilerin Korunması
Şirketimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri
ve uygulamaları saklı olup işbu Politika’nın uygulanması sırasında kişisel verilerin toplanması
ve işlenmesinin gerekli olması halinde ilgili mevzuat ve Şirketimizin konuyla ilgili politikası
esas alınarak uygulanacaktır.

Yönetim
Şirket’in Sürdürülebilirlik Politikası kapsamına giren konularda birincil derecede sorumlu
yetkilisi İnsan Kaynakları Direktörü olup işbu Politika’nın uygulanmasından ve Yönetim
Kurulu ve Komitelere raporlamadan sorumludur. Öte yandan Şirket’in tüm çalışanları ve
çalışan olmayan tacir yardımcılarının da Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanması
konusunda görev ve sorumluluk sahibi olduğu tabidir.
 

Gözden Geçirme
İşbu Politika Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından ilk kez 2021 yılı Ocak ayında olmak üzere
yıllık şekilde gözden geçirilir.

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.