Saray Matbaacılık’ta bedelli sermaye artırımı

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve finansman ve faiz giderlerini yarıya düşürebilmek, üretim hacmini artırmak amacıyla 90.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 36.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 60 oranında bedelli olarak 21.960.000 TL tutarında nakden artırılarak 58.560.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 21.960.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1,00 TL nominal değerli 1.800.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 20.160.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, işbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere birincil piyasasında oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş’de halka arz edilmesine, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir