Piyasadan haberler

ASELS

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315.000.000,- TL ve 18.994.556,- ABD Doları tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

BANVT

Şirket tarafından potansiyel alıcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında, Şirketin %0,0003 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.’nin %99,9997 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.’nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.’ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesi 17.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme koşullarına göre kapanış işlemleri yapılacaktır.Taraflar arasındaki gizlilik sözleşmesi hükümleri dolayısıyla ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.12.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı Kararı doğrultusunda, işbu açıklamanın yapılması Özel Durumlar Tebliğinin 6’ncı maddesi uyarınca söz konusu pay devir sözleşmesinin imza tarihine ertelenmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Resmi tatiller ve yarım günler haricinde her işlem günü 19:00-23:00 saatleri arasında yapılan akşam seanslarının 31/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her takvim yılının son işlem gününde yapılmamasına karar verilmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    SAHOL

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin (Yönerge) 5. maddesi çerçevesinde, H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL.E) payına dayalı 29/01/2021 vade tarihli 8,00 TL kullanım fiyatlı satım varantının (SBISL.V) piyasasındaki Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/03/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı: Selman BAYHATUN, MKK Sicil Numarası: 44394661

BORSA İSTANBUL A.Ş.  OZKGY, USAK, TRGYO, AKENR, MAKTK

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. Maddesi çerçevesinde, Kamil YILDIRIM (30852303) isimli yatırımcının Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY.E), Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO.E), Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK.E), Mecit ORDUKAYA (33442383) isimli yatırımcının OZKGY.E, TRGYO.E, Mahmut BİBER (44612607) isimli yatırımcının OZKGY.E ve USAK.E, Oğuzhan TUTAR (37486518) isimli yatırımcının TRGYO.E ve USAK.E, Burak KARACA (38025276) isimli yatırımcının TRGYO.E ve USAK.E, Dilek YILMAZ (44445574) isimli yatırımcının Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR.E), Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) ve TRGYO.E,payları piyasasında, Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle haklarında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 17/06/2021’dir.

DIRIT

06/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 19/11/2020 tarihinde Sermaye Piyası Kuruluna başvurusu yapılan tahsisli sermaye artışına, 12.350.000 TL olarak katılmak isteyen ve taahhütleri alınan yatırımcı grubu, başvuru sırasındaki beyanlarını göz önüne alarak, pay senedi fiyatında yaşanan aşırı volatil hareketler ve spekülatif fiyatlamalardan dolayı tahsisli sermaye artırımına katılmaktan vaz geçtiklerini şirkete ve ilgili otoriteye yazılı olarak bildirmişlerdir. Tahsisli Sermaye arttırım süreci, diğer yatırımcıların taahhütleri olan 4.000.000 TL’ lik miktar üzerinden güncellenerek devam ettirilecektir.

EKGYO

Şirket mülkiyetindeki Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel üzerinde kain Merkez Ankara projesinde yer alan R Blok 745.402.271,00-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.’ne satılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesinde yer alan 9.846-m² yüzölçümlü 1927/1 parsel sayılı taşınmaz 61.239.642,00-TL bedel ile, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, M. Ayazağa Mahallesinde yer alan 100.036-m² yüzölçümlü 3/36 parsel sayılı taşınmaz 408.750.000,00.-TL bedel ile İller Bankası A.Ş.’den satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Alım satım işlemleri sonrası kalan 275.412.629,00-TL şirket alacağı nakit olarak tahsil edilecektir. Protokol kapsamında yer alan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporları KAP’ta yer almaktadır.

EKGYO

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 0/459 ve 0/460 parsel sayılı taşınmazların kadastral 330.000,00-m²’lik kısmını toplam 990.000.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketce satın alınmasına ilişkin; Şirket ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol sonrası oluşan 990.000.000,00 TL’den Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile, daha önce imzalanan protokoler sonrası oluşan 421.120.996,48 TL alacağı mahsup edilmiştir. Protokol kapsamında yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme raporu KAP’ta yer almaktadır.

EKGYO

Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00’da yapılacaktır. İhale ilanı KAP’ta yer almaktadır.

EREGL

Şirketin 30.03.2006 tarihli genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımına ilişkin kararın iptali amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından açılan davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi, 23.10.2008 tarih ve E. 2006/218; K. 2008/480 sayılı Kararı ile davayı reddetmiş; ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.11.2010 tarih ve E. 2009/1319; K. 2010/12257 sayılı Kararı ile yerel mahkeme kararını bozmuştur. 18.02.2011 tarihinde Erdemir tarafından bu karara karşı karar tashihi yoluna müracaat edilmiş; 14.10.2011 tarihinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu müracaatı reddettiği öğrenilmiştir (14.07.2011 tarih ve E. 2011/5547; K. 2011/8881 sayılı Karar). Yargılamayı yapan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2015 tarihli duruşmada davayı reddetmiştir (2011/551 E.). Gerekçeli mahkeme kararı, 26 Ekim 2015 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Yerel mahkeme kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı kararı ile bozulmuştur. Bozma kararı 02.08.2017 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiştir. Erdemir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2017 tarih, E. 2015/15771 ve K. 2017/3040 sayılı bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 28.08.2019 tarihinde Şirkete tebliğ edilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27.06.2019 tarih, E. 2017/4580 ve K. 2019/4955 sayılı kararı ile Şirket tarafından yapılan karar düzeltme talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Dava,  Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin  E. 2019/418 E. No’lu dosyasında görülmeye devam etmektedir. Duruşma tarihi 01.04.2021 günüdür.

FRIGO

Şirket 2013-2019 yılları arasında bütün olumsuz şartlara rağmen satışları kümülatif % 314 büyüme sağlamıştır. 17.12.2020 tarihi itibarı ile de satışları 2020 yılında %24 büyüme sağlamıştır. Yıllık kesin rakamı da Ocak ayının ikinci yarısında açıklayacağız.  Yani hisselerin değer kaybı şirketin performansı ile ilgili değildir. Stratejik ortaklık için ise görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edecektir. Ancak şunu söylemek isteriz ki stratejik ortaklık arama sebebi ihtiyaçtan değil, uzun vadede şirketin kuvvetlenmesini sağlayacak bir ortakla işbirliği yapmaktır.   Bu güne kadar şirketin büyüme, yatırım, ve müşteri odaklı prensiplerine uygun bir ortak profiline rastlanamamıştır.  Böyle bir ortak bulunup, ana konularda mutabakat sağlandığında tabii ki açıklama yapılacaktır. Doysan hisselerinin satışı tamamen icra dairesi ve Garanti BBVA  uhdesinde olup şirketin ilgisi ve söz hakkı yoktur denildi.

KENT

“Borsa İstanbul’un yeni pazar yapılanması kapsamında, borsadaki fiili dolaşım oranı %5’in altında olan şirketler POİP (Piyasa Öncesi İşlemler Platformu) adı verilen Pazar/Platform’da işlem görmeye başlayabilecektir. Bilindiği üzere Şirketin borsadaki fiili dolaşım oranı %0,54’tür. %99,46 ile ana hakim ortak konumunda bulunan Cadbury Schweppes Overseas Limited’in borsadaki fiili dolaşım oranını artırmaya yönelik şirkete iletilen bir kararı bulunmamaktadır. Şirket’in mevcut hali dikkate alındığında, şirket hisseleri 01/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’un 17.09.2020 tarih ve 2020/58 sayılı Pay Piyasası Pazar yapılanması ilişkin duyurusunda belirtildiği üzere Piyasa Öncesi İşlemler Platformu (POİP) adı verilen pazara alınabilecektir.”

KLNMA

Bankanın 09.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 850.000.000 TL olan Bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 750.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %88,23529 oranında artırılarak 1.600.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 58.238,585 TL olup, bu paylar 22-23 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Birincil piyasada satılmayan kısım için satın alma taahhüdü bulunmamakta olup, satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

KONTR

Şirketin, Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC,  kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında Salcomp Co. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı.Söz konusu sözleşme, opsiyonlar hariç 4.000.000 USD+KDV bedelle,  Molen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin 30.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 9 No.lu kararının iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/121 Esas sayılı dosyasında verilen 2018/324 sayılı kabul kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinleşmiştir.

MARKA

Şirketin  sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarından İstanbul Bujiteri Moda ve  Tekstil  Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin,  sermayesinin %50’sine iştirak ettiği  Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Toptan Alış ve Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye istinaden Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.  Defacto markalı outlet ürünlerin iç ve dış piyasada satış yetkilisi olmuştur.

NATEN, ESEN

İtalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; Şirket “İtalya’da yapmış olduğu güneş enerjisi proje geliştirme ve elektrik üretimine ilişkin önemli yatırımları nedeniyle” 2020 yılı “Yılın Yatırımcısı Ödülüne” layık görülmüştür. İlgili ödül Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Livio Manzini tarafından şirkete 17.12.2020 tarihinde bildirilmiştir.

NTHOL

Sermaye Piyasası Kurulu, ülkemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak yapmış olduğu 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında; Kurul’un ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere, herhangi bir limit söz konusu olmaksızın “Şirketlerin kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceğini” duyurmuştur. Bu çerçevede Şirketin almış olduğu 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına ilave olmak üzere; Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirket paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden ve bu duyurular kapsamında olmak üzere; Şirket paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının 50.000.000 adet ve ilave azami fon tutarının ise 175.000.000 TL olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

OSMEN

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 16.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Çalışanlara Hisse Opsiyonu Verilmesi Sözleşmesinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere 195 (yüzdoksanbeş) Şirket çalışanına sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre ekteki fiyat ve tutarlarda pay alım opsiyonu verilmesi kararı alınmıştır.

RTALB

DMO tarafından SARS- COV-2, RT-Q PCR Tespit Kitinin Temini Husunda Akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında, 17.12.2020 tarihinde firmaya 500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

VAKBN

Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında, A ve B sınıfı enerji kimlik sertifikası olan konutların finansmanına yönelik olarak, 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 200 milyon EUR tutarındaki Yeşil Konut Projesi Kredi Sözleşmesi 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir