Piyasadan haberler

AKBNK

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, yaptığı açıklama ile Akbank’ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir, görünüm negatif olarak korunmuştur.Söz konusu not değişikliği, Moody’s tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Tahvil ve Diğer Borçlar için Yerel ve Yabancı para cinsinden Ülke Tavan Notu metodolojisindeki güncellemeyi takiben bankaların notunu belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para cinsinden ülke tavan notundaki değişiklikten kaynaklanmaktadır.

AKGRT

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketin 01.01.2020- 30 .11.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt  yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.11.2020 tarihi itibariyle Genel Toplam 4.493.789.000 TL olarak gerçekleşti.

ANSGR

Şirketin 01.01.2020 – 30.11.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş branşlar bazında prim üretimi Genel Toplam 6.962.926.227 TL oldu.

ARCLK

Bazı basın kaynaklarında, Şirketin Hitachi Ltd.’nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin %60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır.Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme strateji doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      SILVR

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. SILVR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/01/2021’dir.Ayrıca Yönerge’nin 5. maddesi çerçevesinde, SILVR.E payının piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 14/12/2020 tarihinden  itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 11/06/2021’dir.

Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK Sicil  Numarası

Burak SÖZÜBİR-44016141

Rasim SÖZÜBİR-25048125

Olcay DAKAK-28707366

BORSA İSTANBUL A.Ş.    SEYKM

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirler uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/01/2021’dir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    UMPAS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/03/2021’dir.

CRFSA

Şirketin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesi ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 5.498,811 TL nominal değerli payların 10.12.2020 ve 11.12.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 17 TL’den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 09.12.2020 tarihli özel durum açıklamada ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda kamuya duyurulmuştur.10.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada gerçekleştirilen işlemler sonucunda söz konusu 5.498,811 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımı dolayısıyla toplam 23.529.411,76 TL nominal değerli payların ihracı, bedelleri tamamen ve nakden tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

DENIZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 7 Aralık 2020 tarihindeki ülke tavanı metodolojisini güncellemesi sonucu bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesini takiben, 10 Aralık 2020 tarihinde DenizBank’ın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu Caa1’den B3 seviyesine yükseltmiş, görünümünü ise Negatif olarak korumuştur. Diğer notlarında değişiklik yapmamıştır.

DESA

Verimlilik odaklı çalışma prensipleri doğrultusunda,Starcity Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Yenibosna Merkez Mah. Degirmenbahçe Cad N34 Bahçelievler/ İSTANBUL (1686732684) Adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Starcity Outlet Alışveriş Ve Yaşam Merkezi Ünvanlı Şube kapatılmıştır.

EGEEN

Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarında, yıllık izin, periyodik bakım faaliyetleri ve yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması amacıyla, 29 Aralık Salı günü 07:30 vardiya çıkışı ile üretime ara verilmesine, 04 Ocak Pazartesi günü 07:30 vardiya girişi ile yeniden üretime başlanılmasına karar verilmiştir.

ESEN

05.03.2020 ve 02.04.2020 tarihli KAP açıklamalarında belirttiği üzere, Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile 11.4 MW ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ’nin 7.5 MW’lık kısmı tamamlanmış ve TEDAŞ kabulü yapılmıştır.

ETILR

Şirketin vergi borçları, 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7256 sayılı “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” kapsamında yapılandırılmış ve toplam 1.106.778 TL tutarındaki vergi borcu ödemesi 11.12.2020 tarihi itibarıyla ödenmiş olup şirketin güncel vergi borcu kalmamıştır.

FONET

01.11.2019 tarihinde teklif verdiği Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan “Health System Improvement Project (HSIP)” ihalesi lehine sonuçlanmamıştır.

GOLTS

Şirket Yönetim Kurulu’ nun 11.12.2020 Tarih 2020/36 nolu toplantısında; planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketin klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %60 ‘ını temsil etmekte olan 2.fırının 4 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir.

HSB, HSBCB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Aralık 2020 tarihinde yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile HSBC Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “Caa1” seviyesinden “B3” seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü  ise “Negatif” olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştu

INTEM

Şirketin bağlı ortaklığı (%100) İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili KAP’ta yer alan bildirim

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR,      TIB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İş Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notunu Caa1’den B3’e yükseltmiştir. İlgili notun görünümü Negatif olarak belirlenmiştir.Kuruluş tarafından yapılan açıklamada bahsi geçen revizyonun, 7 Aralık 2020 tarihinde güncel Moody’s Ülke Tavanı Metodolojisinin yayımlanmasını takiben, ülke tavanında meydana gelen değişikliğe istinaden gerçekleştiği belirtilmiştir.

JCRAV, KORTS

JCR Eurasia Rating,Derecelendirme sürecinde Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin konsolide yapısının Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ olarak aşağı yönlü revize etmiş, görünümünü ‘Stabil’ olarak belirlemiş ve yatırım yapılabilir düzeydeki derecelendirmeyi korumuştur. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para notları ise JCR-ER’ın ulusal-küresel derecelendirme eşleştirme metodolojisi çerçevesinde ‘BB/Negatif’ olarak belirlenmiştir.

OZGYO

Şirketin bağlı ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin tasfiye sürecinin sonlandırılması için 7.12.2020  tarihinde Şirket Genel Kurulu tarafından alınan karara ilişkin terkin işlemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.12.2020 tarih ve 10221 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.

OZGYO

Şirketin % 100 Bağlı Ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.’nin, İstanbul Ticaret Sicili tarafından terkini 10.12.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.12.2020 dönemi itibari ile Finansal Tablolar SOLO olarak yayımlanacaktır.

QNBFB

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile QNB Finansbank’ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.

RAYSG

Şirketin 2020 yılı Ocak – Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 1.381.014.098,68 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,26 oranında artış meydana gelmiştir.

TCZ, TCZB

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 7 Aralık 2020 tarihinde mevduat için belirlenen ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından 10.12.2020 tarihinde Ziraat Bankası’nın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir.

TEB

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.niın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır.

TMSN

Kısmi Bölünme İşlemleri Hakkında KAP’ta yer alan detaylı bildirim

TRGYO

T. İş Bankası A.Ş. ‘den 5 yıl vadeli 800.000.000 TL tutarında kredi kullanımına ve   Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketin maliki bulunduğu İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mevkiinde 858 Ada, 4 Parsel ‘de kain Mall of İstanbul AVM isimli taşınmazın üzerinde T. İş Bankası A.Ş  lehine 3.dereceden 1.500.000.000 TL ipotek tesis edilmesine,Karar verilmiştir. Bahse konu ipotek işlemi 11.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

VAKBN

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile VakıfBank’ın uzun vadeli yabancı para mevduat notunu Caa1’den B2’ye yükseltmiştir. Not değişikliği, kredi derecelendirme kuruluşunun 7 Aralık 2020 tarihinde ülke tavanı metodolojisini güncellemesi ardından, bankaların notlarını belirlemede kullanılan yerel para ve yabancı para ülke tavanı notlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır

VERTU

Gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50’sini temsil eden toplam 5.000.000 adet pay için toplam 15.500.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAHVE DİYARI markası ile gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Türkiye genelinde toplamda 107 şube ile hizmet vermektedir.Ayrıca şirket bünyesinde gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren 2 adet şirket bulunmaktadır.

YKBNK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 10 Aralık 2020 tarihinde Moody’s yabancı para ülke tavanı metodolojisinde yapmış olduğu değişiklik ile Yapı ve Kredi Bankası’nın Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat notunu “Caa1” seviyesinden “B2” seviyesine yukarı yönlü revize etmiş, görünümü  ise “Negatif” olarak korumuştur. Diğer tüm notlar aynı seviyede korunmuştur.

VERTU

Hastane ve sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren 12.000.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%25) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 8.000.000 adet pay için 24.000.000 TL karşılığında %50 oranında ortak olunmuştur. Özel Akhisar Teşhis Tedavi Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1999 yılında kurulmuş olup Manisa Akhisar Merkezde kendisine ait 9.100 m2 kapalı alanda 110 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

YKR, YKYAT, ARZUM

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi KAP’ta yer almaktadır.

DEVA

Avustralya’da  beşeri ilaçların satış ve dağıtımını yapmak üzere kurulan bağlı ortaklığı Devatis Pty Ltd ‘nin sermayesi olan 500.000 Avustralya Doları,  Şirketin, Devatis Pty  Ltd’in % 100’üne sahip olduğundan  tarafından ödenmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir