Piyasadan haberler

AKBNK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bankaya idari para cezası verildiği, idari para cezasının Banka tarafından ödendiği, cezanın iptali için İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı ve açılan davanın reddedildiği, bu karara karşı süresi içerisinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.İstinaf talebine ilişkin olarak; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından, Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere başvurunun reddine karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı süresi içerisinde temyiz başvurusunda bulunulacaktır.

AKSUE

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş (“Aksu”); ile Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. (“Göltaş Enerji”); ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş Çimento”) arasında 25 Aralık  2020 tarihinde Aksu ve Göltaş Enerji arasındaki tüm ihtilaflı konuların sulh yoluyla halledilmesi için bir anlaşma (“Anlaşma”) imzalanmıştır.  Tarafların yönetim kurullarınca onaylanan Anlaşma uyarınca; taraflar bu ihtilaflar ile ilgili dava ve şikayetlerinden ve ileri sürdükleri iddialardan tamamen, karşılıklı, gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak feragat etmişler ve ileride de herhangi bir mecrada ilgili veya benzer iddiaları ileri sürmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. Anlaşma ile ayrıca 28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu’nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından taahhüt edilen ve primli hisse iştirak bedeli olarak Göltaş Enerji’ye ödenen 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesinin de 30.06.2022 tarihine kadar Aksu tarafından talep edilmesi halinde Göltaş Çimento veya Göltaş gurubu şirketlerinden biri tarafından Aksu’ya devredilmesi taahhüt edilmiş, hisselerin devir bedelinin ise; hisselerin Göltaş Çimento’ya olan maliyeti artı bu rakam üzerine yürütülecek faiz artı bu devirden elde edilecek kar nedeniyle ortaya çıkabilecek ek kurumlar vergisi yükünü telafi etmeye yönelik bir prim olarak belirlenmesi konusunda taraflar anlaşmıştır.

AYGAZ

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) görevinde bulunan Bay Ferda Erginoğlu’nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bay Gökhan Dizemen’in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına;Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevinde bulunan Bay Ali Kızılkaya’nın 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Şirket bünyesinde halihazırda Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin’in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına;Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin’in 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevine atanacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bayan Elifcan Yazgan’ın aynı tarih itibari ile atanmasına karar verilmiştir.

BEYAZ

Balıkesir’de; Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyetinde bulunulacak plazanın inşaatı devam etmektedir.Daha önceden duyurusunu yapmış olduğu, Aralık 2020 sonunda bitmesi planlanan plaza inşaatı, Covid-19 salgınını önleme kapsamında hükümetin aldığı;sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması, mesai saatleri düzenlemesi gibi önlemler neticesinde; işgücü kaybı ve malzeme tedariğinde zorluklar yaşanmış, öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe yetişmemiştir.Plazanın Mart 2021 sonunda bitmesi planlanmaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları’nın 3.3. maddesine istinaden, 2021 yılı Ocak-Mart dönemi (01/01/2021-31/03/2021) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond’ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre, 2021 yılı Ocak-Mart dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine ekte ihraç bilgileri verilen Eurobondlar alınacaktır.

BRKO

Şirketin toplam anaparası 8.202.380,93 TL tutarındaki vergi borçları 7256 sayılı kanun kapsamında Niğde Vergi Dairesi tarafından 31.01.2021 – 30.11.2023 tarihleri arasında 2 ayda bir 18 eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılmıştır.Vergi borçlarının zamanında ödenmesi halinde ödeme üzerinden şirket 3.805.334,57 TL tutarında indirimden yararlanmış olacaktır.Şirketin toplam anaparası 581.399,90 TL tutarında SGK prim borcu, 01.03.2021 – 01.01.2024 tarihleri arasında 2 ayda bir, 18 eşit taksitle ödenmek üzere yapılandırılmıştır.Şirket ile Garanti Bankası arasında toplam 14.174.000 TL tutarındaki spot kredi 6 ay faiz ödemeli toplam 60 ay vadeli olarak 25.01.2021 – 25.12.2025 tarihleri arasında ödenecek şekilde taksitli ticari kredi olarak yapılandırılmıştır.

CUSAN

Şirket tarafından 16.12.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çuhadaroğlu Alüminyum”) ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Limak İnşaat”) arasında “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1. Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi” (“Proje”) kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yapılan görüşmelerin ardından, şirkete iyi niyet mektubu ulaştırıldığı, mektuba göre, görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceği belirtilmiştir.24.12.2020 tarihinde Limak İnşaat tarafından Çuhadaroğlu Alüminyum’a yapılan bildirimde, Proje’nin cephe işleri kapsamında kule bölgesinin Çuhadaroğlu Alüminyum’a verilmesinin Limak İnşaat Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı ifade edilmiş olup Çuhadaroğlu Alüminyum en kısa zamanda sözleşmeye davet edilmiştir.Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir. İlerleyen dönemlerde konu ile ilgili gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

DAGI

Şirket, Mark Antalya Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır.Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayısı 71 olmuştur.

DENGE

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İstanbul ticaret sicil müdürlüğü 366056/0 ticaret sicil nosu ile kayıtlı Metrobil Teknoloji Limited şirketinin iştirak edinilmesine yönelik yapılan görüşmeler sonucunda, %75 payının satın alınması konusunda anlaşılmıştır. Değerleme çalışmaları devam etmektedir.

DERAS

Şirket Yönetim Kurulu 22.12.2020 tarihli 2020/27 sayılı kararıyla ”Yenilenebilir Enerji Sektöründe” bir iştirak kurulmasına karar vermişti. İlgili iştirak  Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ismi ve 10.000.000 TL(Yalnız Onmilyon TürkLirası) başlangıç sermayesi ile kurulmuştur. Yeni iştirakin tescili 24 Aralık 2020 tarih 10231 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

DOAS

Şirketin markalar değer zincirinde yer almak üzere Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) adıyla yeni bir birim kurulmuş ve 1 Ocak 2021 tarihi ile faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. Doğuş Marine Services, öncelikle Denizcilik Sektörü Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında hizmet vermeye başlayacak ve operasyon yapısının merkezi D Marin Göcek’te yer almak üzere yönetimi SEAT,  Porsche  ve DOD Genel Müdürlüğü’nde Sn. Anıl Gürsoy’a bağlı olacaktır.

DURDO

Şirketin , 03.11.2020 tarihinde yaptığı KAP açıklamasında belirtildiği üzere, %100 hissedarı olduğu DURAN DOGAN EUROPE B.V. ünvanı ile yeni şirkete ait  kuruluşa ilişkin işlemler tamamlanmış olup, 23.12.2020 tarihinde, Hollanda resmi makamlarınca tescil işlemi gerçekleşmiştir.

EKIZ

10.01.2020 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.12.2020 tarihli, 2020-23 sayılı alınan kararı çerçevesinde;  Şirket ile VERDE Yağ Besin Maddeleri San. Ve Tic. A.Ş. (VERDE) arasında mevcut sözleşme yenilenerek, 25.12.2020 tarihinde, bir yıl süreli ” Zeytinyağı Alım-Satım ve Fason Üretim Sözleşmesi”  imzalanmıştır. Sözleşmede; 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, EKİZ adına VERDE’ nin üretim tesislerinde fason rafine üretimi ve/veya ham ve rafine zeytinyağı, sızma zeytinyağı, natürel yemeklik zeytinyağı, pirina yağı ile zeytinyağı türevlerinin alım -satımı ile VERDE’ nin teslim aldığı ham zeytinyağının ve VERDE’ den teslim edilen rafine zeytinyağının piyasa şartları mümkün olduğu müddetçe (fiyat, tedarik, satış) 250 ton / ay olarak yapılması öngörülmüştür.Şirket ile Verde arasında 10.01.2020 tarihinde imzalanan “Fason Rafine Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi” kapsamında ise; 2019-2020 sezonunda ülkemizde zeytinyağı üretim noksanlığı ve bundan ötürü zeytinyağı fiyatlarında yaşanan yükseliş sonucu, Şirketin finans kaynakları ve piyasa şartları çerçevesinde, 10.01.2020 tarihinden bu yana toplam 42.596.453.-TL.’lik 253 ton / ay zeytinyağı alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir.

EPLAS

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesi sonucunda; Şirket B seviye sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu doğrultuda firma yüksek yetkinlik seviyesindeki firma olarak belirlenmiş, savunma sanayimizdeki paydaş ve ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi yetkinliğine kavuşmuştur. Ana entegratör firmalar için ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.Önümüzdeki dönemde bu alanda çalışmalar devam edecek olup, çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

FBB, FBBNK

İlgi: 27 Ekim 2020 tarihli KAP açıklaması: İlgide kayıtlı açıklama çerçevesinde,  yurt içi borçlanma aracı ihraç limitinin 1.765.000.000 TL’ye çıkarılması konusunda sakınca bulunmadığına dair BDDK onayı alınmıştır. BDDK onay yazısı KAP’ta paylaşılmıştır.

FONET

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” sözleşmesi 11.498.790,00 TL bedelle 25.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.

GARAN

Banka, Türkiye genelinde ticari ve proje finansmanı kredilerinin finansmanı amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Risk Paylaşımı Çerçeve Sözleşmesi imzalamıştır. EBRD ile yapılan bu sözleşme kapsamında Bankanın kullandıracağı ticari ve proje finansmanı kredilerine EBRD tarafından TL, USD veya EUR cinsinden %50 oranına kadar katılım sağlanabilecektir.

GOLTS

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş (“Aksu”); ile Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. (“Göltaş Enerji”); ve Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş Çimento”) arasında 25 Aralık  2020 tarihinde Aksu ve Göltaş Enerji arasındaki tüm ihtilaflı konuların sulh yoluyla halledilmesi için bir anlaşma (“Anlaşma”) imzalanmıştır. Tarafların yönetim kurullarınca onaylanan Anlaşma uyarınca; taraflar bu ihtilaflar ile ilgili dava ve şikayetlerinden ve ileri sürdükleri iddialardan tamamen, karşılıklı, gayrikabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak feragat etmişler ve ileride de herhangi bir mecrada ilgili veya benzer iddiaları ileri sürmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. Anlaşma ile ayrıca 28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu’nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından taahhüt edilen ve primli hisse iştirak bedeli olarak Göltaş Enerji’ye ödenen 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesinin de 30.06.2022 tarihine kadar Aksu tarafından talep edilmesi halinde Göltaş Çimento veya Göltaş gurubu şirketlerinden biri tarafından Aksu’ya devredilmesi taahhüt edilmiş, hisselerin devir bedelinin ise; hisselerin Göltaş Çimento’ya olan maliyeti artı bu rakam üzerine yürütülecek faiz artı bu devirden elde edilecek kar nedeniyle ortaya çıkabilecek ek kurumlar vergisi yükünü telafi etmeye yönelik bir prim olarak belirlenmesi konusunda taraflar anlaşmıştır.

KERVN

Şirketin geçmiş dönemlerden kaynaklanan Vergi ve SGK borçlarının 7256 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılması amacıyla ilgili Kurumlara internet üzerinden müracaat yapılmıştır.

KLNMA

Türkiye Kalkınma Fonu’nun kurucusu ve Bankanın yöneticisi olduğu 350 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu İç Tüzüğü   tescil edilerek kurulmuş   ve   T.C. Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı ile Yatırımcı Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen faaliyetlerine başlamıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin 01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 4 No.lu kararının iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/278 Esas sayılı dosyasında verilen 2018/328 sayılı kabul kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinleşmiştir.

MNDRS

Şirket Yönetim Kurulu toplantısında özetle;  COVID-19 salgını nedeniyle değişen talep, iş sürekliliklerinin sağlanması ve mevcut risklere karşı alınması gereken önlemler göz önünde bulundurularak  01.01.2021-28.02.2021 tarihleri arasında 2 (iki) ay süreyle düşük kapasite ile çalışarak  “Kısa Çalışma” yapılmasına  ve  İşbu konu ile ilgili “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.

MRGYO, MARTI

Şirket ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.’den kullanılmış olan finansal tablolarda yer alan kredilerin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmekte olup, devam eden görüşmelerin bir uzantısı olarak, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Fevziye Mahallesi, Akçagöl-Sarısu mevkii, 136 ada, 2 parsel numaralı 79.081,51-m2 yüzölçümlü orman vasıflı taşınmazın üst hakkı ihalenin feshi davasından feragat edilmiştir.

PHC, PHLLP

Alınan Gayrimenkul Nida Kule Levent İş Merkezi 12. Katta olup, Şirketin Merkezine ek hizmet binası olarak kullanılacaktır.

SNGYO

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu 24 Aralık 2020 tarihinde onaylanmıştır.

SNGYO

İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye ve Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşuna İlişkin SPK Başvurusu Hakkında KAP’ta yer alan bildirim

TKFEN

Bağlı şirketlerden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Azerbaycan’da yaptırılması planlanan “Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası”nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır. 250 milyon USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır.

VAKKO

Şirketde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Merve Temel 25/12/2020 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanana kadar, ilgili bölümün görevleri Mali İşler Grup Başkanlığı bölümü tarafından yerine getirilecektir.

VERUS

Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin % 100 oranında bağlı ortaklığı Galata Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından;Üretim Pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen İSO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi);Müşteri Memnuniyetini artırmak amacıyla ISO 10002:2018 (Müşteri Memnuniyeti Sistemi);Toprağa, suya havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan ISO 14001:2015 (Çevre Yönetim Sistemi);İş güvenliği ve İşçi sağlığının korunmasına yönelik ISO 45001:2018 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi);Sertifikaları alınmıştır.

OYAKC

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2020 tarih ve 78/1569 sayılı kararı ile; Şirketin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemi uygulanarak “devir alması” suretiyle Şirket bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi KAP’ta kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

GUBRF

Söğüt Maden Projesi ile İlgili Yatırımcılardan Gelen Sorular Üzerine Bilgilendirme; Şirkete ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş’ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş’a teslimine karar verildiğini,İki yıl içinde ilk altının çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomimize kazandırılmaya başlanmasının hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman’ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş’ye Genel Müdür olarak atamasının yapıldığını,7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğunun bildirildiğini, bunun 1 milyon 920 bin onsunun çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğini,Bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini,Bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediğini,belirtmiştir.

KFEIN

Şirketin üçüncü taraf bir banka ile 03.12.2020 – 02.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere “KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği Hizmeti” konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4.411.940 TL olup; 3 yıllık lisans, eğitim ve bakım destek hizmetlerini kapsamaktadır.

ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ANHYT, ISFIN, ISGYO, ISMEN, SISE,    TSKB

Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul’da işlem gören bağlı ortaklıklarından T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2021 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Banka idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.