Piyasadan haberler

A1CAP, ACP

21.12.2020 Tarihinde gönderdiği bildirim doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun 21.12.2020 tarihli toplantısında, Şirket esas sözleşmesinin 19. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden toplam 100 milyon TL tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine ve gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, 100 milyon TL tutarı aşmayacak şekilde Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

ADESE, ITTFH

Şirketin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %99,97’sine sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu’na 21027 sicil numarası ve 0576003317700010 Mersis numarası ile kayıtlı Konestaş Konya Gıda Petrol Hayvancılık Eğitimcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip Konya Ticaret Sicil Memurluğu’na 20455 sicil numarası ve 0068021384700010 Mersis numarası ile kayıtlı Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirket çatısı altında birleşmesi; 24/12/2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.

BNTAS

Şirketin 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ve Yönetim Kurulunun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 09.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.      TSKB

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. maddesi çerçevesinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E) payının piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/06/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı / MKK Sicil Numarası: Hüseyin YÜCEL-13182545, Didem YÜCEL-13137646

BORSA İSTANBUL A.Ş.    BNTAS

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 39.351,616 TL’dir.Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi: 28.12.2020, Birincil Piyasa Bitiş Tarihi: 29.12.2020, Satılacak Payların Satış Fiyatı: Bir payın nominal değeri 1 TL olup,bu paylar 1.5 TL değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.

CASA

Şirketin 31.12.2020 tarihli mali tablolarının kesinleşmesi ve bağımsız denetim raporunun olası en kısa zamanda teslim alınması, raporun kamuya açıklanmasını müteakip KAP ta açıklanan son faaliyet raporunda da belirttiği üzere Borsa İstanbul’a hisse senetlerinin yakın izleme pazarından çıkarılması amaçlı başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

DAGI, DAGHL

Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Bomonti Birahane Sokak Koç Plaza No 3 Şişli-İstanbul adresindeki gayrimenkulün, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar arasında yer alan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş  tarafından, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur.Şirketin 30.09.2020 tarihli finansal tablolarda ve ilgili dipnotlarda 62.398.551 TL olarak gözüken gayrimenkulün değeri, yapılan yeniden değerleme  sonucunda, Toplam değer (KDV hariç)  137.750.000 TL olarak belirlenmiştir. Değerleme raporu KAP’ta olup bu değişikliğin, 31.12.2020 tarihli finansal tablolara yansıyacağı kamuoyunun bilgisine  sunulur.

DENIZ

Bankanın %100 iştiraki olan “Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi”nin (Şirket) unvanı, faaliyet konusu ve sermaye değişikliğinin 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edildiği ve şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na faaliyet izin başvurusu yapıldığı duyurulmuştu. Faaliyet izni değerlendirmesi Ocak 2020’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’na aktarılmıştır.TCMB’nin 17 Aralık 2020 tarih ve 10994/20593 sayılı kararı kapsamında Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

DOHOL

Şirket’in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.’yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi amacıyla 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli olan başvuru yapılmıştır.

EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım, ” İstanbul Hoşdere Toplu Konut Alanı 2. Etap” kapsamında, 1968 Ada 2 Parselde yer alan 547 adet Konut ve 5 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 552 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 22.12.2020 tarihinde alınmıştır.

GOZDE, EREGL

Şirket tarafından KAP’a yapılan 09.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerinden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.’nin muhtemel stratejik alıcılara satışına  yönelik çalışmalar kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Çeşitli basın yayın organlarında bazı haberler yer almakla birlikte konuya ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, bu kapsamda gerçekleşecek gelişmeler ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılara KAP üzerinden duyurulacaktır.

HLGYO, HALKB

Şirket mülkiyetinde bulunan ve T.Halk Bankası A.Ş. ile olan 5 yıllık kira sözleşme süresi 30.10.2020 tarihinde dolan KAP’ta listede yer verilen 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına T.Halk Bankası A.Ş.’ne  kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, yeni dönem (yıllık) kira artışlarının, her yıl Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.

IHYAY, IHGZT

Bağlı ortaklık İhlas Haber Ajansı A.Ş. halka açılma çalışmaları çerçevesinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyum kapsamında esas sözleşme değişiklik metninin onayı için 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğunu Şirkete bildirmiştir.

ITTFH

Şirketin, halihazırda oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu halka açık olmayan anonim ortaklık hukuki statüsüne sahip ve Konya Ticaret Sicil Memurluğu’ na 21142 sicil numarası ve 0483005529800015 Mersis numarası ile kayıtlı Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu’ na 41508 sicil numarası ve 0008078904700014 Mersis numarası ile kayıtlı Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Konya Ticaret Sicil Memurluğu’ na 41506 sicil numarası ve 0368026618000011 Mersis numarası ile kayıtlı Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralmasına ve devir suretiyle Şirket çatısı altında birleşmesi kapsamında; 24/12/2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.

JCRAV, USAK

JCR Eurasia Rating, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’ nin konsolide yapısını ve ‘’Mevcut Tahvil İhracını” ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB- (Trk)’ den ‘BBB (Trk)’ ye yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Öte yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümleri ‘B- / Negatif’ olarak belirlenmiştir..

KAPLM

Şirket ile Selüloz-İş sendikası arasında 01.01.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 30.12.2020 tarihinde başlanacaktır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketin 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 8 No.lu kararının iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/79 Esas sayılı dosyasında verilen 2018/325 sayılı kabul kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nce onanarak kesinleşmiştir.

KRDMA, KRDMB, KRDMD

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Pandeminin iş dünyamızdaki, gerek iş gücü gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarımızdaki zor şartlara rağmen, Kardemir A.Ş. ailesi olarak belirlediğimiz hedefleri aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çelik Üretim Müdürlüğümüzden elde edilen veriler ışığında, 23/12/2020 tarihi itibari ile yıllık 2,5 Milyon Ton sıvı çelik üretim hedefimizi aşmış ve üretim rekorumuzu kırmış bulunmaktayız denildi. (Kaynak: Şirket Basın Açıklaması)

OYAKC

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu 24 Aralık 2020 tarihinde onaylanmıştır.

PAPIL

2020 yılı son çeyreğinde kullanıcı testleri tamamlanan selfi-biyometrisi mobil platformu See&Sign (https://seeandsign.com/tr ) mobil altyapı yazılımı destekli “See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi”ne ait toplamda 8.745.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 3.250.000-TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

PAPIL

2020 yılı ikinci yarısında geliştirilen Biyobarkod (https://research.papilon.com.tr/urun/biyobarkod/ ) altyapı yazılımı destekli “Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi”ne ait toplamda 7.084.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 2.000.000-TL tutarlı avansın banka hesaplara ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

PAPIL

2020 yılı ilk çeyreğinde yurtdışı (Fildişi Sahili Cumhuriyeti) iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Otomatik Balistik Tespit Sistemi’ne (https://papilon.com.tr/tr/balistik/ ) ait toplamda 185.000-EUR tutarlı teklife istinaden 92.500-EUR tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir.

ROYAL

Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinin; 18.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen teklif verme ve açık artırma aşamaları 18.12.2020 tarihinde duyurulmuş; devamında 23.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen pazarlık aşamasında verilen son teklifin de muhammen bedelin altında kalması nedeniyle  Fon Kurulunun 24.12.2020 tarihli kararı ile ihalenin onaylanmamasına karar verilmiştir.

SKTAS

12.11.2020 tarihli açıklamamızda Şirket Yönetim Kurulu’nun %84 oranında bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar aldığını duyurmuştu. Bu kapsamda 24.12.2020 tarihinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır

TSKB

Bankanın bir altın madeni projesiyle ilgili olarak ortaklık kurduğuna ilişkin bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır ve asılsızdır. Banka ile ilgili haberlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu‘ndan ve Bankaya ait mecralardan takip edilmesini önemle rica ederiz.

TTKOM

Şirket ve bağlı ortaklıkların yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189 milyon Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4.3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62’dir. J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, “Yüksek” seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 7 no’lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no’lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no’lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.

TUKAS

Turgutlu’da bulunan sanayi imarlı arsa, imar planı değişikliği neticesinde konut, ticari ve özel okul alanına dönüştürülmüştür. Arsanın satılmasına veya söz konusu arsa üzerinde fiziksel ve finansal açıdan en uygun projenin geliştirilmesine yönelik olarak inşaat, mühendislik ve teknik konularda çalışma yapmak üzere MV Grup Danışmanlık Mühendislik İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ile sözleşme yapılmasına karar vermiştir.

VERTU

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10’unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9.000.000 TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23.333.500 TL olacaktır.Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1998 yılında kurulmuş olup, 242 personeli ile Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) yazılımları üretimi, satışı ve hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Hastanelerin tüm işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için gereksinim duyulan yazılım ürünlerine sahip olan PROBEL, Türkiye’de Üniversite, Kamu ve Özel hastaneler olmak üzerinde 100’ün üzerinde sağlık kuruluşunda Sağlık Bilgi sistemi hizmeti vermektedir.

YGYO

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 6087 Ada, 13 Parsel sayısında kayıtlı ELEXIA isimli Projesi’ndeki 1.522 m2’lik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ye KDV hariç toplam 20.130.000 TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına,Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,90 Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 8,39 Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %76,59 olup, Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan “Önemlilik Kriteri” çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetlerine olan olumlu katkısı açısından, yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, karar verilmiştir. Yapılacak işlemle ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olumlu görüş vermiş olup karara herhangi bir muhalefet şerhi düşülmemiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.