Piyasadan haberler

AKBNK

Banka Unit Investment NV firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy’de bulunan Les Ottomans Oteli, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan icra satışında 430 milyon TL bedel ile Banka tarafından alacağa mahsuben alınmış olup, hukuki süreci devam etmektedir.Söz konusu kredi için Banka kayıtlarında özel karşılık ayrılmış olup, ilave karşılık etkisi doğmayacaktır.Tapunun Banka adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

AKFGY

Şirket ve iştiraklerin yeni yatırımlarının finansmanı, mevcut finansal borçların refinansmanı amacıyla 2015 yılında Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka’dan  toplam 220.000.000 EUR’luk 10 yıl vadeli kredi finansmanı sağlanmıştı. Yaşanan pandeminin turizm sektörü genelinde ve oteller özelindeki negatif etkisi aylık yatırımcı raporlarında paylaştığı üzere gelirlerde önemli düşüşe sebep olduğundan ilgili bankalarla mevcut borç tutarı olan 177.728.000 EUR’nun 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata varılmış olup, kredi sözleşmelerinin bu kapsamda tadil edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

ANELE

18.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirketin Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak Sn. Adnan Ek görevlendirilmiştir.

ASUZU

Şirkete “Mali İşler Direktörü” olarak değerli katkılar sağlamış olan Sn. Fatma Aksoy ÖZEK, 04 Ocak 2021 tarihinde görevinden ayrılacaktır.Çelik Motor Ticaret A.Ş. Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Neşet Fatih VURAL,  04 Ocak 2021 tarihi itibarıyla şirkete “Mali İşler Direktörü” olarak atanmıştır.

ATSYH

Şirket Atlantis Yatırım Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı 1.500.000 Euro (Bir milyonbeşyüzbinavro) dur.

AYEN

Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğu Bağlı Ortaklığı Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından,  Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi projesinin 29/10/2020 ve 14/11/2020 tarihlerinde devreye alınan 4*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T4,T5, T6 ve T7 no’lu Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri’nden sonra bu defa 3*(3,6MWm/3,429MWe) gücündeki T1, T2 ve T3 no’lu  Rüzgar Türbini ve Generator Grupları Üniteleri’nin geçici kabulü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 17/12/2020 tarihinde yapılmış olup; Ticari İşletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Böylece bu tesisin tamamı ticari işletmeye alınmış bulunmaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Pay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hakkında KAP’ta yer alan bildirim

BORSA İSTANBUL A.Ş.     ISGSY

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 21/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. ISGSY.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/03/2021’dir. Ayrıca Yönerge’nin 5. maddesi çerçevesinde, ISGSY.E payının piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 21/12/2020 tarihinden  itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/06/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK Sicil  Numarası; AHMET  SEVİNÇ 26691888, EROL  DEMİRBAŞ 14160289, MEHMET  ALİ TAŞKIN 12759530, ALEV İNAN EROĞLU 34529582

BORSA İSTANBUL A.Ş.     NIBAS

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. maddesi çerçevesinde, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS.E) payının piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı son tarih 18/06/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı-MKK Sicil Numarası; Yaşar ERGİN 24248830, Uğur GÖROĞLU 45414257

BORSA İSTANBUL A.Ş.   CRFSA, DOKTA, SNPAM

17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5’in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilerek uyarılan  Carrefoursa  Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.’nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DERAS

Şirket Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihinde toplanmış, Şirket kaynaklarının orta ve uzun vadede daha verimli kullanılabilmesi, kârın ve öz sermayenin arttırabilmesi amacıyla, günümüzün öne çıkan sektörlerinden  ”Yenilenebilir Enerji Sektöründe”  yatırım olanaklarının araştırılması ve bu konuda rapor yazılması için, İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komitesine yetki vermiştir.

EGPRO

Şili’de bulunan bağlı ortaklığı Deceuninck Importadora Limitada’da mevcut 61.045.893 Şili Pezosu nominal değerli hissenin, yapılan pazarlık neticesinde hakim ortağı Deceuninck NV’ye 214.785 Avroya satılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m. 9 ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği m. 6/1 uyarınca, işlem bedelinin: Varlık toplamına oranı % 3,81,Gelirlere oranı % 4,62,olduğu dikkate alınarak değerleme yapılmasına gerek olmadığına, Hem işlem bedelinin anılı mevzuattaki eşiklere ulaşmaması, hem de işlemin Şirket faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik doğurmayacak olması nedenleriyle işlemin önemli nitelikte işlem olmadığına ve bu nedenle ayrılma hakkı doğmadığına,Satış işlemi sonucu oluşan kar tutarı 1.784.475,74 TL. olup, satış karının işletme sermayesi olarak kullanılmasına, İşleme ait hisse devir sözleşmesinin imzası için Nurcan Güngör ve Etem Gökmen’in yetkilendirilmesine  Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

EGSER

Şirkete, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından 01/12/2020 tarihinde tebellüğ edilen, 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi Teklifi  üzerinden, Sendika  Yetkilileri  ile   yetki belgelerinin   teatisi   toplantısı    16/12/2020 tarihinde yapılmış olup; taraflar, “Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme ” ilk toplantısını  07/01/2021 tarihinde yapmak üzere anlaşmışlardır.

FONET

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesini Şirket kazanmış ve yasal itiraz süreci tamamlanmıştır. İdare tarafından Şirkete “Sözleşmeye Davet” yazısı gönderilerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. İhale bedeli 11.498.790,00 TL’dir.

GEREL

Şirketin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberler sermaye piyasası mevzuatı uyarınca içsel bilgi niteliğinde (içsel bilginin tanımı ve açıklama yükümlülüğü bulunulan bilgiler hakkında Özel Durumlar Rehberinden (https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1103) bilgi edinilmesi mümkündür) bulunmadığından KAP’ta açıklama yapılmamaktadır.  Yapılan iş anlaşmalarının faaliyetler içindeki önemi, yapılan anlaşmalarla ilgili devam eden süreçler ve finansal tablolara etkisi Şirket tarafından değerlendirilmekte olup, içsel bilgi niteliğinde olan olay, gelişme ve bilgiler KAP aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

ICBCT

Fitch Ratings’in ICBC Turkey Bank A.Ş.’ye sunmakta olduğu kredi derecelendirme hizmetinin karşılıklı olarak iptal edilmesine ve derecelendirmenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

IEYHO

Bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen % 100 bağlı ortaklığı Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ile ‘’Kolay Birleşme” işlemi 17.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Böylelikle, Işıklar Park Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. tasfiyesiz infisah etmiştir.

INFO

Şirketin hakim ortağı ve A grubu imtiyazlı paylarının sahibi Sibel Gökalp ile Sibel Gökalp’in %99,999993 oran ile hakim ortak olduğu ve imtiyazlı paylarına da sahip olduğu Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. arasında Şirket sermayesinin %30’una karşılık gelen 30.000.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı imtiyazsız payların devrine ilişkin ön protokol yapılmış olup, söz konusu pay devrinin gerçekleştirilebilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi olduğundan, payların devri için SPK’ya izin başvurusunda bulunulmuştur. Pay devrine SPK tarafından izin verilmesi halinde pay sahibi değişikliği her iki şirketin de hakim ortağının ve imtiyazlı paylarının sahibinin Sibel Gökalp olması sebebiyle şirketin nihai ortaklık (dolaylı) yapısında ve yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

JCRAV, VESTL

JCR Eurasia Rating,‘Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla ‘A (Trk)’ ve ‘A-1 (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu ‘A (Trk)’ ve kısa vadeli ihraç notu ‘A-1 (Trk)’ olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, ‘BB+/Negatif’ olarak belirlenmiştir

MARKA

Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin  sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarından İstanbul Bujiteri Moda ve  Tekstil  Ürünleri A.Ş.’nin,  sermayesinin %50’sine iştirak ettiği  Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Defacto ürünlerinin satılmadığı ülkelerde 1 yıl süre ile maksimum 2 milyon dolar (iki milyon dolar) tutarında belirli adetteki outlet ürünlerin toptan satış sözleşmesi imzalanmıştır.

MEGAP

Şirketin aktifinde kayıtlı olan PINARBAŞIOSB MAH.ARİFAĞAOĞLU BLV.55 BESNİ/ADIYAMAN adresindeki işyerinde örme kumaş ve tekstil imalatı konusunda faaliyetine 18.12.2020 tarihinde başlanmıştır.

OLMIP

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama KAP’ta paylaşılmıştır

ORGE

Borsa İstanbul tarafından Borsa’ya kote şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla hazırlanan ve içeriğinde; Şirket faaliyetleri ve sonuçlarına ilişkin bilgiler ile, operasyonel ve finansal beklentilere, iş geliştirme ve stratejik planlarına ilişkin bilgilere ve Şirket yöneticilerinin açıklamalarına yer verilen tanıtım videosu Borsa İstanbul resmi Youtube sayfasında https://www.youtube.com/watch?v=dMPyLKz8FJ8 adresinde yayımlanmıştır.

ROYAL

Royal ve Atlas Halı Ticari İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi kapalı zarf usulü ve açık arttırma usulü ile 18.12.2020 tarihi saat 15:30′ da gerçekleştirilmiştir. İhaleye satış şartnamesine uygun geçerli  bir katılımcı iştirak etmiştir. Katılımcının teklifi, TMSF fon kurulu onayına sunulacak olup, Kurulun kararına göre satış gerçekleşmeyecek ya da 23.12.2020 tarihinde saat 15:30’da pazarlık usulü ile ihaleye devam edilebilecektir. Fon Kurulu’nun kararına göre ayrıca duyuru yapılacaktır.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan Ankara İli Kahramankazan İlçesi Saray Mahallesi 693 Ada 1 Parsel üzerindeki 11.970 m2 arsa üzerinde bulunan 13.833,5 m2 deponun 165 m2’lik depolama alanı için ek protokol yapılarak “Betek Boya ve Kimya San.A.Ş.”ye 5 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 5 senede yaklaşık 120.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Ömerli Mahallesi 211 Ada 5 Parsel üzerindeki 7.323,34 m2 arsa üzerinde bulunan 3.962 m2 deponun 719 m2 depolama alanı “Şahin Tuncer (Şahin Makina)”ya 2 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 2 senede yaklaşık 430.000-TL+KDV gelir elde edilecektir.

SAFKR

Şirket, Minibüs, Midibüs , Otobüs ve  Trolleybus üretimleri yapan Yurtdışı Lokasyonlu Uluslararası ticari araç üreticisi(OEM) firma ile Yolcu Salonu İklimlendirme Sistemleri ve Sürücü Kabin Klimalarının  satın almalarını kapsayan, 800.000 Euro bedelli ve 2 Yıllık  ( Aralık-2022 tarihine kadar geçerli ) bir ihracat bağlantısını kesinleştirmiş olup, sözleşme karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.Teslimatlar 2021’de başlanacak olup, 2022 sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

SISE

Şirket portföyünde bulunan 530.315,35 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama A.Ş. paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569  Türk Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ’ne pay piyasasında satılmasına ve satış işlemi sonucunda ortaya çıkacak karın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi hususlarında karar verilmiştir.

TCELL

Şirket, Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile her biri 10 yıl vadeli 3 dilimden oluşan toplam 90 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması imzalamıştır. Her bir dilimin sırasıyla 15 ay kullanım süresi olup, son dilim 2024 Nisan ayına kadar kullanılabilecektir. Dilimlerin geri ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde yapılacak olup, yıllık toplam maliyetleri sabit %3,04’tür.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.