L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi’nde hukuk eğitiminin perspektifleri

L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi 23 Mayıs 1996 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı N. A. Nazarbayev’ın inisiyatifiyle – Tselinograd Mühendislik – İnşaat Enstitüsü ile Tselinograd Pedagojik Üniversitesi ile birleşmiştir. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 5 Temmuz 2001 tarihli Kararnamesiyle üniversiteye “Ulusal Üniversite” statüsü ve Avrasyacıl, Türkolog, düşünür Lev Nikolayeviç Gumilev’un adı verilmiştir.

2012 yılından itibaren L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Kazakistan Eğitim Bakanlığı derecelendirmelerinde ülkenin en iyi ikinci ünüversitesi statüsünü korumaktadır. 

Times Higher Education tarafından yayımlanan dergide QS World University Rankings Uluslararası reytinginde L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi 2019 yılında 357 sıraya yerleşerek dünyadaki en iyi 400 öncü üniversiteler arasına girmeyi başarmıştır.

L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019 yılında 20 senelik yıldönümünü kutlamıştır. Hukuk Fakültesi başkent Nur-Sultan’da bulunduğundan ötürü Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi, Anayasa Konseyi, Cumhuriyet Baş Savcılığı, Emniyet Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla iç içe çalışmakta ve mezunlarının tamamı devlet kurumlarında ve büyük ulusal şirketlerde iş bulabilmektedir. 

Kazakistan’da bugün üniversitelerde hukuk eğitimi “100 Somut Adım” Ulusal Stratejisinde belirtilen çok önemli faaliyet sayılmaktadır. Ulusal Planda belirtilen 21’ci yüzyılda rekabete dayalı profesyonel devlet anlayışını gelişirmek amacıyla hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kamu kurumları faaliyetlerinin şeffaflığı ve profesyonel kamu hizmetleri müesseselerini gelişirmek için kaliteli hukukçulara ihtiyaç vardır.  

Bu doğrultuda L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıl geçtikçe büyük başarılar elde etmekte ve Kazakistan’ın önde gelen hukuk fakültesi olma amacına adım adım yaklaşmaktadır. 

3 Eylül 2020 yılında Ceza Hukuku Disiplinleri Bölümü “Adli Kovuşturma ve Soruşturmaya Yönelik Suç Faaliyetleri” eğitim programına kayıt olan Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri rektörle birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Zhomart Tokayev’la görüştüler. Cumhurbaşkanı ile görüşme esnasında üniversitenin stratejisi, kaliteli eğitim, kişisel ve mesleki gelişme ve demokratik hukuk devletinin oluşturulması, nitelikli savcı ve yargıçların yetiştirrilmesi gibi konular dile getirildi. 2020 yılında L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesini ülkenin en seçilmiş 128 öğrencisi kazanabildiler. Bugün Hukuk Fakültesi’nde 652 lisans, 119 yüksek lisans ve 27 doktora öğrencisi eğitim almaktadır. 

Hukuk Fakültesi, ülkedeki yüksek öğretim, yüksek mesleki hukuk eğitiminin en gelişmiş, ileri eğitim programlarını icra etmektedir. Fakültede eğitim süreci dünya eğitim alanına başarıyla entegre edilmiştir. Yaratıcı bir öğretim ve öğrenci ortamının oluşturulması, modern bir bilgi ve kaynak temelinin oluşturulması, yeni nesil üniversite ders kitaplarının hazırlanması yoluyla Avrupa yükseköğrenim alanı ve Bologna süreciyle entegre olmuştur. Bugün, hukuk fakültesı 21’ci yüzyıla uygun hukuk eğitimi açısısnda yeni hedefler belirlemiştir. Şu anda, hukuk fakültesinde Kazakistan’ın tanınmıs en iyi hukukçuları ders vermektedirler. Onların arasında eski bakanlar, Yüksek Mahkeme yargıçları, Cumhuriyet Başsavcılığı eski savcıları ve milletvekilleri mevcuttur. Şimdi fakülte dekanı Kazakistan’da hukuk sahasında büyük bir otoriteye sahip bilim adamı Prof. Dr. Cemaliddin Ibragimov’tur.

Hukuk Fakültesi günümüzde devlet kurumlarının talebi üzerine özel eğitim programları hazırlayıp, eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Örneğin, 2018-2019 akademik yılında, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı talebi üzerine “Dijital Kriminalistik” ve “Dijital Hukuk” gibi eğitim programları çerçevesinde eğitim yapılmaktadır. 

 

2019-2020 akademik yılında, Devlet ve Hukuk Teorisi ve Tarihi, Anayasa Hukuku Bölümü, 6B04203 – Hukuk ve Kamu Yönetimi eğitim programı geliştirerek yeni bir programı eğitim sürecine dahil etti.

6B04203 – “Hukuk ve Kamu Yönetimi” eğitim programı hukuk ve kamu yönetimi alanında lisans öğrencileri hazırlamak için tasarlanmıştır. Eğitim programının amacı, işgücü piyasasının modern gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli hukuk eğitimi sağlamaktır. Bununla birlikte uluslararası standartlara uygun, rekabetçi, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Kazakistan vatanseverliğine bağlı ve liderlik özelliklerine sahip, yolsuzluğun tezahürlerine sıfır toleranslı, iç hukuk eğitiminin teorik ve pratik alanlarında uzman, analitik düşünme ve mesleki hukuk etiği becerilerine sahip öğrenci yetiştirmektir.

 

Eğitim programı, işverenlerin gereksinimlerini ve modern işgücü piyasasının rekabet gücünü karşılayan dünyanın en iyi üniversitelerinin yenilikçi fikirlerine ve uygulamalarına dayanmaktadır. Program, hukukun geleneksel teorik temelleri ile birlikte, insan haklarının korunmasının belirli modern alanlarını, kamu yönetiminin ve kamu hizmetinin dijitalleşmesini, anayasal ve hukuki ilişkileri, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin değerlerini, idare hukukunu, seçim hukukunu, sağlık hizmetlerinin yasal düzenlemesini, eğitim hakkını, finans hukuk, bankacılık ve vergi hukukunu kapsamaktadır.

7M04203 – “Hukuk ve Kamu Yönetimi” eğitim programı, hukuk ve kamu alanında nitelikli uzmanların hazırlanması için tasarlanmış master programıdır. Eğitim Programının amacı, bilimsel ve teorik bilgiye, bilimsel düşünme becerisine sahip, modern bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayan, işgücü piyasasının gereksinimlerini ve uluslararası standartları karşılayan bir Yüksek Lisans öğrencilerini yetiştirmektir. Bu eğitim programı, ulusal öncelikler, kalite güvence politikası dikkate alınarak geliştirilmiştir, Kazakistan ulusal çıkarları ve üniversitenin misyon ve değerlerine öncelik verir. Öğrenci, öğretim üyesi ve işverenlerin katılımıyla uluslararası standartların gereklilikleri esas alınarak hazırlanan devletin, işverenlerin ve ilgili paydaşların ihtiyaçlarını mesleki çevrenin menfaatlerini, yerli ve yabancı eğitim kuruluşlarının deneyimlerini dikkate almaktadır. 

7M04201 – “Hukuk” eğitim programı, iç hukuk alanında yüksek lisans öğrencilerinin hazırlanmasına yöneliktir. Eğitim Programı’nın amacı, bilimsel ve teorik bilgiye, bilimsel düşünme becerilerine sahip, işgücü piyasasının ve uluslararası standartların gereksinimlerini karşılayan modern bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayan nitelikli yüksek lisans öğrencileri hazırlamaktır.

 

Eğitim programı kavramı, ulusal öncelikler, kalite güvence politikası dikkate alınarak geliştirilmiştir, üniversitenin misyon ve değerlerine, devletin ihtiyaçlarına, işverenlere ve ilgili paydaşlara karşılık gelen, uluslararası standartların gereklilikleri esas alınarak hazırlanan, öğrenci, öğretim üyesi ve işverenlerin katılımı ile mesleki çevrenin menfaatlerini, yurt içi deneyimlerini dikkate alır. 

8D04201 – Hukuk doktora eğitim programı, hukuk alanında doktora eğitimi vermek için tasarlanmıştır. Programın amacı, hukuk biliminin güncel konularını incelemek için bilimsel ve yaratıcı düşünceye ve bilimsel ve teorik becerilere sahip rekabetçi ve yüksek nitelikli hukuk sahasında bilim adamları yetiştirmektir. Programın bir özelliği, devlet hukuk araştırması teorisinin metodolojisine dayalı olarak yüksek nitelikli doktora eğitiminı kapsamasıdır.

L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı N. Nazarbayev tarafından belirlenen ufuk ve perspektifler çerçevesinde ilerlemektedir. N. Nazarbayev “Kazakistan 2050 – Kurulu devletin yeni siyasi rotası” Stratejisinde ülkedeki yüksek öğrenimin gelecek perspektiflerini belirtmiştir. L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi Hukuk Fakültesinde modern hukuk eğitiminin geliştirilmesi için devlet programı, üniversitenin ve fakültenin misyonu, hukuk eğitiminin ve bilimin geliştirilmesinde devlet tarafından belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmaya yöneliktir.

Doç.Dr. Saule Kapsalyamova

2018 yılında Kazakistan’ın

“En iyi öğretim üyesi” unvanı sahibi

 

Doç.Dr. Dinara Osmanova

2019 yılında Kazakistan’ın

“En iyi öğretim üyesi” unvanı sahibi

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir