İnfo Yatırım’da sermaye artırımı tamamlandı

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş’de sermaye artırımı tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 66.200.000 TL tutarında (%195,85798 bedelli) artırılarak 100.000.000 TL’ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 66.200.000 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 24.11.2020 – 08.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 78.952,431 TL nominal değerli payların 10 – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da satışı neticesinde birincil piyasada halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 10.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Artırılan 66.200.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (24.11.2020 – 08.12.2020) içerisinde 18.000.000 TL mahsuben ve 48.121.074,79 TL nakden, kalan payların 10.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 447.713,11 TL olmak üzere toplamda 18.000.000 TL mahsuben ve 48.568.787,90 TL nakit girişi olmak üzere 66.568.787,90 TL fon sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 66.200.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL’ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.