İhlas Holding’te bedelli sermaye artırımı

İhlas Holding A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

”Yönetim kurulunun bugün yapılan toplantısında, şirket esas sözleşmesinin ‘Sermaye’ başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 709.600.000 TL nakit (bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500.000.000 TL’ye çıkarılmasına, arttırılan 709.600.000 TL sermayeyi temsil eden payların A grubu hamiline yazılı ve B grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına (Borsada işlem birimi 1 TL /1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.), yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, bedelli sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir