Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı 2019 yılında %4,5 oldu

enel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2019 yılında %4,5 oldu. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2019 yılında açık verdi.  Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2019 yılında %32,6’ya yükseldi.

Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2018, 2019
Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir