Emek Elektrik Endüstrisi’nde bedelli sermaye artırımı

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş, bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Yönetim kurulunun toplantısında, şirket esas sözleşmesinin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.700.000 TL nakit (bedelli) yüzde 208,641975309 oranında arttırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden 1 TL nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen işgünü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası’nda satılmasına, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa’da süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, yönetim kurulunun işbu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanmasına, sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Takasbank A.Ş ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece Aarabul’un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.