COVID-19 sürecinde eğitimin geleceği ve eğitim ekosistemi ele alındı

Toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci’nin açılış konuşması ile başladı.

Nüket Küçükel Ezberci: 21. Yüzyıl becerileri ile çocuklarımızı ve gençlerimizi “çok yönlü” olarak geleceğe hazırlamalıyız.

Geleceğin dünyasını teknolojik dönüşümden, daha sürdürülebilir bir dünya için zihniyet dönüşümünden; sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerini de etkileyecek demografik dönüşümden bağımsız düşünemeyeceğimizi ifade eden Ezberci sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm bu değişimlerin merkezinde ise “insan” var. 21. Yüzyıl becerileri ile çocuklarımızı ve gençlerimizi “çok yönlü” olarak geleceğe hazırlamalıyız.  Her ülkenin sosyo-ekonomik ve demografik koşullarının farklı olduğunun bilincinde olarak, uluslararası ölçütleri temel alan ama kendi kaynaklarımız ve paydaşlarımızla, örnek gösterilecek bir eğitim ekosistemi oluşturabilmeyi değerli ve gerekli görüyoruz.  Yapıcı ve yaratıcı çözümler getirmenin, iş birliği ve iletişimin öneminin iyice anlaşıldığı bu dönem, tüm olumsuz koşullara karşın, değişimi birlikte yaratma fırsatını da beraberinde sunuyor.”

 

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Geleceğin Eğitim Ekosistemini Düşünmek” başlıklı panel ile devam etti.

 

Gamze Dinçkök Yücaoğlu: Eğitimi sadece okul öncesinden üniversiteye kadar değil, yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak değerlendirmeliyiz.

COVID-19 süreciyle beraber, geleceğe dair en beklenmeyen senaryoları dahi dikkatle göz önünde bulundurmamızın gerektiğini belirten Yücaoğlu, “Bu senaryoları tüm boyutlarıyla, bireye, topluma ve sürdürülebilir bir dünyaya katkılarıyla beraber ele almamız, bugünden başlayarak gelecek nesilleri hazırlamamız gerekiyor.  Tüm dünyada teknoloji, sürdürülebilirlik ve demografik anlamda eşzamanlı yaşanan dönüşümlere ve beraberinde getirdiği belirsizliklere hazırlıklı olmak için, gerekli becerilerin sadece okullarda kazandırılmasını bekleyemeyiz.  Eğitimi sadece okul öncesinden üniversiteye kadar değil, yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak değerlendirmeliyiz.” dedi.

 

Panel katılımcılarının ve izleyicilerle paylaştıkları içeriklerin detayları ise aşağıdaki gibidir:

 

Geleceğin Eğitimine Beceri Odaklı Yaklaşım

Prof. Dr. Fatoş Erkman (Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Doç. Dr. Mine Göl Güven (Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)

  • 21. YY becerileri hangi becerilerden oluşur?
  • Bu becerilerin bireylere ve topluma faydası nedir?
  • Bu becerileri küçük yaşlarda aileden ve okuldan başlayarak kazandırmaya yönelik yöntemler ve eğitim modelleri neler olabilir?
  • Uzaktan eğitimle birlikte bu beceriler nasıl desteklenir?             

Geleceğin İşlerinde İhtiyaç Duyulan Beceriler
Ezgi Demirdağ (McKinsey&Company, Yardımcı Ortak)

  • Geleceğin işleri bireyler için nasıl beceriler gerektiriyor?
  • İş dünyası en çok hangi becerileri bulmakta zorlanıyor?
  • Nasıl bir yol haritası izlenmeli?

Dijital ve Deneyimle Desteklenen Öğrenme
Ceyhun Göcenoğlu (IBM Türk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü)

  • Özel sektör öğrenme ekosisteminin neresinde?
  • Dijital eğitim platformları öğrenme ekosistemine neler sunuyor?
  • Öğrenmenin uygulamaya dökülmesinde iş dünyası ekosisteme nasıl katkı sağlayabilir?

 

Hibya Haber Ajansı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.